Narodil se Kristus pán

»Narodil se Kristus pán

Narodil se Kristus pán

Narodil se Kristus Pán je česká vánoční píseň, původně husitská z 15. století. Tento staročeský nápěv neobsahoval zvětšenou kvartu v začátku, tak jak ji ve všech moderních úpravách bez výjimky slýcháme dnes.

Akordy ke stažení: Lehká verze nebo těžká verze.

Narodil se Kristus Pán

Artist: česká koleda

Time Signature: 4/4

LEHKÉ

 

Tónina D dur:

D
1234 1234 1234 1234
D E A E E7 A A7
Narodil se Kristus Pán, vesel me se,  
D A D A D A D
z růže kvítek vykvet nám, raduj me se.
D G A D G A D
Z živo ta čis ho, z rodu královs ho
D G D A D G D A D
nám, nám naro dil se.        

 

Tónina G dur:

G
1234 1234 1234 1234
G A D A A7 D D7
Narodil se Kristus Pán, vesel me se,  
G D Emi D G D G
z růže kvítek vykvet nám, raduj me se.
G C D G Emi C D Emi
Z živo ta čis ho, z rodu královs ho
C Ami G D G C G D G
nám, nám naro dil se.        

TĚŽKÉ

 

Tónina D dur:

 

D A Hmi E A D A E A E7 A A7
Na ro dil se Kris tus pán, ve sel me se,  
D Hmi Emi A D Hmi A D G D A D
z rů že kví tek vy kvet nám, ra duj me   se.
D A D G A D Hmi Emi Hmi Emi Fismi G
Z ži vo ta čis ho, z ro du krá lov ské  
Emi7 Fdim Fismi G A4 A D
nám, nám na ro di il se.

 

Tónina G dur:

 

G D Emi A D G D A D A7 D D7
Na ro dil se Kris tus pán, ve sel me se,  
G Emi Ami D G Emi D G C G D G
z rů že kví tek vy kvet nám, ra duj me   se.
G D G C D G Emi Ami Emi Ami Hmi C
Z ži vo ta čis ho, z ro du krá lov ské ho
Ami7 Bdim Hmi C D4 D G
nám, nám na ro di il se.


Pozn.: Transpozice do jiných tónin, nahoru pro křížky a dolů pro béčka.

2018-11-25T07:43:42+00:0018 Listopad, 2018|Rubriky: Vánoční|Štítky: , |Akordy: , , , , |Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Narodil se Kristus pán