Narodil se Kristus pán

»Narodil se Kristus pán

Narodil se Kristus pán

Narodil se Kristus Pán je česká vánoční píseň, původně husitská z 15. století. Tento staročeský nápěv neobsahoval zvětšenou kvartu v začátku, tak jak ji ve všech moderních úpravách bez výjimky slýcháme dnes.

Akordy ke stažení:

Klikněte ZDE a objevte i další vánoční lekce na ukulele.

Narodil se Kristus Pán

Artist: česká koleda

Time Signature: 2/4

Tónina G dur – lehká verze:

G A D A A7 D D7
Naro dil se Kristus Pán, vesel me se,  
G C G D G D G
z růže kvítek vykvet nám, raduj me se.
G C D G G C D G
Z živo ta čis ho, z rodu královs ho
C A7 G D G
nám, nám naro dil se.

 

Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se!

Z života čistého …

 

Člověčenství naše, veselme se,

ráčil vzíti na Bůh se, radujme se!

Z života čistého …

 

Goliáš obloupen, veselme se,

člověk jest vykoupen, radujme se!

Z života čistého …

 

 

Tónina G dur těžší verze:

G D Emi A7 D G D A D A7 D D7
Na ro dil se Kris tus pán, ve sel me se,  
G Emi Ami D G Emi D G C D4 D G
z rů že kví tek vy kvet nám, ra duj me   se.
G D G C D G G D G C D G
Z ži vo ta čis ho, z ro du krá lov ské ho
C A7 G C D4 D G
nám, nám na ro di il se.

 

Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se!

Z života čistého …

 

Člověčenství naše, veselme se,

ráčil vzíti na Bůh se, radujme se!

Z života čistého …

 

Goliáš obloupen, veselme se,

člověk jest vykoupen, radujme se!

Z života čistého …

Tónina C dur – lehká verze:

C D G D D7 G G7
Naro dil se Kristus Pán, vesel me se,  
C F C G C G C
z růže kvítek vykvet nám, raduj me se.
C F G C F G C
Z živo ta čis ho, z rodu královs ho
F D7 C G C
nám, nám naro dil se.

 

Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se!

Z života čistého …

 

Člověčenství naše, veselme se,

ráčil vzíti na Bůh se, radujme se!

Z života čistého …

 

Goliáš obloupen, veselme se,

člověk jest vykoupen, radujme se!

Z života čistého …

 

 

Tónina C dur – těžší verze:

C G Ami D G C G D G D7 G G7
Na ro dil se Kris tus pán, ve sel me se,  
C Ami Dmi G C Ami G C F G4 G C
z rů že kví tek vy kvet nám, ra duj me   se.
C G C F G C C G C F G C
Z ži vo ta čis ho, z ro du krá lov ské ho
F D7 C F G4 G C
nám, nám na ro di il se.

 

Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se!

Z života čistého …

 

Člověčenství naše, veselme se,

ráčil vzíti na Bůh se, radujme se!

Z života čistého …

 

Goliáš obloupen, veselme se,

člověk jest vykoupen, radujme se!

Z života čistého …


Pozn.: Transpozice do jiných tónin, nahoru pro křížky a dolů pro béčka.

2021-12-14T07:44:42+00:0014 Prosinec, 2021|Rubriky: Vánoční|Štítky: , |Akordy: , , , |Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Narodil se Kristus pán